14. mars 2012

Enkel akivisering med Zanto

Jeg har her tatt video opptak av noen av de enkle aktiviserings aktivitetene Zanto og jeg gjør. Spesielt når jeg selv ikke har ork til å drive med så mye aktivisering. Dette er øvelser som krever lite av meg og litt mer av Zanto. ;-)
Ingen kommentarer: