21. apr. 2016

Finsøk

Hundene søker / leter gjennom et felt (område) etter 7 små perler av plast og metall. Jeg kaller øvelsen for finsøk. Men det er en slags miniatyr utgave av felt søk.Triks trening med hundene 


Zanto og Kaiza broderer / Syr.