28. sep. 2013

Kaiza 14 uker trener på apport, på plass ++

Her er en film av  Kaiza som øver på å  holde forskjellige gjenstander, også metall, og hun øver på å holde over tid, og ikke slippe før jeg sier TAKK. Så har vi litt kontakt trening, på plass, hun kan nå sitte på kommando uten hjelp av håndtegnet, men trenger fortsatt tegn på dekken. Og så jobber vi videre med det å bli. God framgang fra forrige uke.

Ingen kommentarer: